país: Espanya / España / Spain (21)

 • Títol: O Prenzipet
 • Llengua: aragonès / aragonés / Aragonese
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Chusé Aragüés
 • Edició: Gara d'Edizions, 1994 Saragossa
 • Format: 18 x 11 cm (b/n), 109 pàg.
 • ISBN: 84-8094-000-X
 • Adquisició: 2004 internet
 • Editat amb la col·laboració del Govern d'Aragó.
 • Títol: O Prenzipet
 • Llengua: aragonès / aragonés / Aragonese
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Chusé Aragüés
 • Edició: Gara d'Edizions, 2006 Saragossa
 • Format: 18 x 11 cm, 93 pàg.
 • ISBN: 84 8094 049 2
 • Adquisició: 2008 Sabiñánigo
 • Gràcies Roger i Karina!
 • Títol: El Principín
 • Llengua: asturià / asturianu / Asturian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: X.Ll. García Arias
 • Edició: A. Llingua Asturian, 2002 Uviéu
 • Format: 21 x 15 cm, 97 pàg.
 • ISBN: 84-8168-318-3
 • Adquisició: 2002 Avilés
 • Gràcies Núria!
 • Títol: Printxe Txikia
 • Llengua: basc o èuscar / euskara, euskera / Basque
  Família: (sense família) aïlladaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Iñaki Spiri
 • Edició: Txertoa Argitaldari, 2001 Donostia
 • Format: 19,6 x 13,3 cm, 82 pàg.
 • ISBN: 84-7148-168-5
 • Adquisició: 2001 Donostia
 • Gràcies Àngels, Toni, Engràcia i Jordi!
 • Títol: Printze Txikia
 • Llengua: basc o èuscar / euskara, euskera / Basque
  Família: (sense família) aïlladaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: P. Zubizarreta
 • Edició: Elkarlanem, 2001 Donostia
 • Format: 22 x 15,6 cm solapes, 95 pàg.
 • ISBN: 84-8331-749-4
 • Adquisició: 2001 Zarautz
 • Gràcies Roger!
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Bonifacio del Carril
 • Edició: Emecé, 1999 Barcelona
 • Format: 26 x 21 cm (td) capsa, 96 pàg.
 • ISBN: 84-7888-518-8
 • Adquisició: 2000 Barcelona
 • Edició del 50è aniversari.
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: J. Eyhéramonno
 • Edició: Enrique Sainz, 2002 México DF
 • Format: 23 x 15 cm (b/n), 187 pàg.
 • ISBN: 84-932885-0-0
 • Adquisició: 2004 Córdoba, 2007 Barcelona
 • Gràcies Marc i Josep! Exemplars bilingües: espanyol / francès ( 2 repetits)
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Eyhéraminno / Ll
 • Edició: Enrique Sainz, 1994 México DF
 • Format: 24,5 x 17 cm (td), 259 pàg.
 • ISBN: 84-599-1201-9
 • Adquisició: 2006 Barcelona
 • Exemplar bilingüe: espanyol / anglès.
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Ignacio del Carril
 • Edició: El Aleph, 2006
 • Format: 18 x 14,5 cm (td), 12 pàg.
 • ISBN: 84-7669-743-0
 • Adquisició: 2006 Reus
 • Llibre en format carrusel. Gràcies Albert i Carol!
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Joëlle Eyheramonno
 • Edició: PromedioSL, 2008 Barcelona
 • Format: 24 x 15,5 cm (b/n), 172 pàg.
 • ISBN: 84 7771 088 2
 • Adquisició: 2009
 • Exemplar bilingüe: espanyol / francès. Llibre trobat a la meva bústia i que mai no he sabut la seva procedència. (2 repetits)
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Bonifacio del Carril
 • Edició: Salamandra, 2009 Barcelona
 • Format: 29,6 x 21 cm (td), 95 pàg. / il·lustracions desplegables
 • ISBN: 84 9838 234 1
 • Adquisició: 2010 Reus
 • Donat per la Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós. Exposició Petits Prínceps 2010.
 • Títol: El Principito
 • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Bonifacio del Carril
 • Edició: Salamandra, 2008 Barcelona
 • Format: 18 x 11,3 cm, 95 pàg.
 • ISBN: 84 9838 149 8
 • Adquisició: 2010 Reus
 • Títol: El Principín
 • Llengua: eonavieguès (dialecte de l'asturià)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Xavier Frías Conde
 • Edició: edició d'autor, 2008
 • Format: 20,5 x 14,6 cm, 71 pàg.
 • ISBN: ---
 • Adquisició: 2009 Buenos Aires Los Injunables (e)
 • Parlat a Astúries entre els rius Eo i Nàvia.
 • Títol: El Prencipinu
 • Llengua: extremeny / extremeñu / Extremadurian (dialecte de l'asturià)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: A. Garriu Correas
 • Edició: Carisma Libros, 1999 Badajoz
 • Format: 21,5 x 15,5 cm, 118 pàg.
 • ISBN: 84 88964 20 X
 • Adquisició: 2009 Buenos Aires Los Injunables (e)
 • A l'extremeny, el poeta Luís Chamizo al 1920 el va denominar "castuo".
 • Títol: O Principiño
 • Llengua: gallec / galego / Galician
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Carlos Casares
 • Edició: Galaxia, 2001 Vigo
 • Format: 17 x 12 cm, 119 pàg.
 • ISBN: 84-8288-347-X
 • Adquisició: 2001 Lugo
 • Portat per la Núria del seu "Séneca" a Lugo. Gràcies!
 • Títol: O principiño
 • Llengua: gallec / galego / Galician
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Carlos Casares
 • Edició: Galaxia, 2002 Vigo
 • Format: 24,6 x 17,3 cm (td), 95 pàg.
 • ISBN: 84 8288 581 2
 • Adquisició: 2009 Santiago Comp
 • Final d'un "camino", gràcies Francisco!
 • Títol: El princhipiko
 • Llengua: judeocastellà, ladino o sefardí / ג'ודיאו-איספאנייול / Judaeo-Spanish or Ladino language
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabets: hebreu i llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Avner Perez i Gladis Pimienta
 • Edició: Timtenfass, 2010 Neckarsteinach
 • Format: 22,5 x 16 cm (td), 143 pàg.
 • ISBN: 3 937467 73 3
 • Adquisició: 2010 Alemanya
 • Es parlava a Ceuta i Melilla. Edició en dos alfabets: llatí i hebreu
 • Títol: El Prencipicu
 • Llengua: lleonès / llionés / Leoneses (dialecte de l'asturià)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Xosepe Vega...
 • Edició: El Buho Viajero, 2009 Espanya
 • Format: 23 x 16,5 cm (solapes), 99 pàg.
 • ISBN: 8496872 03 5
 • Adquisició: 2009 Argentina Los Injunables (e)
 • L'havia buscat a León fent el Camino... i l'he trobat a l'Argentina!
 • Títol: Es petit príncep
 • Llengua: mallorquí / mallorquí / Mallorcan (subdialecte del balear, dialecte del català)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Sandra Amoraga
 • Edició: Jaume Arbonés (ed) 2019 Espanya
 • Format: 21 x 14 cm, 101 pàg.
 • ISBN: 978 84 091 0627 1
 • Adquisició: Mallorca 2021
 • Amb un prefaci amb les característiques principals del mallorquí (subdialecte del balear dialecte del català)
 • Títol: U PequenuPríncipi
 • Llengua: parla de Xàlima / fala de Xálima
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Antòniu Garríu Correas
 • Edició: Herakleion, 2014 Olivenza (Badajoz)
 • Format: 20 x 15,5 cm solapes, 107 pàg.
 • ISBN: 84 942827 2 0
 • Adquisició: 2014 león, Javier T.
 • Text escrit en la fala du Val du Xálima parlada a As Ellas (lagarteiru), Sa Martin Treviellu (mañegu) i a Valverdi du Fresno (valverdeiru), totes elles varietats lingüstiques del galaico-portuguès.
 • Títol: El príncep xiquet
 • Llengua: valencià / valencià / Valencian (dialecte del català)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Jaume Arabí
 • Edició: Public Enntuarea, 2007 Barcelona
 • Format: 21 x 14,2 cm solapes, 95 pàg.
 • ISBN: 84 6116397 7
 • Adquisició: 2008 Siurana