país: El Salvador / El Salvador / El Salvador (1)

  • Títol: El principito
  • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
    Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
  • País: El Salvador / El Salvador / El Salvador
  • Edició: UCA editores, 2009 San salvador
  • Format: 19,5 x 12,5 cm (b/n), 118 pàg.
  • ISBN: 99923 49 66 3
  • Adquisició: 2010 Buenos Aires Los injunables (e)