país: Portugal / Portugal / Portugal (4)

 • Títol: L Princepico
 • Llengua: mirandès / mirandès / mirandese (dialecte astur)
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Portugal / Portugal / Portugal
 • Traductor: Ana Afonso
 • Edició: ASA, 2011 Rio Tinto (Portugal)
 • Format: 22,1 x 15,8 cm solapes, 97 pàg.
 • ISBN: 989 23 1326 9
 • Adquisició: 2011 LEÓN Javier T.
 • Títol: O Principezinho
 • Llengua: portuguès / português / Portuguese
  Família: Indoeuropea romànica
 • País: Portugal / Portugal / Portugal
 • Traductor: M. Osorio G.
 • Edició: Europa-Amèrica, 1996 Portugal
 • Format: 17,5 x 11,5 cm, 82 pàg.
 • ISBN: 972-1-03969-1
 • Adquisició: 2000 Lisboa
 • També me'l va portar el Josep.
 • Títol: O Principezinho
 • Llengua: portuguès / português / Portuguese
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Portugal / Portugal / Portugal
 • Traductor: Joana Morais Varela
 • Edició: Presença, 2009 Lisboa
 • Format: 22,2 x 15,5 cm, 95 pàg.
 • ISBN: 972 23 2829 6
 • Adquisició: 2009 Barcelona (Alibris)
 • Títol: O principezinho
 • Llengua: portuguès / português / Portuguese
  Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
 • País: Portugal / Portugal / Portugal
 • Traductor: Catarina Florindo
 • Edició: Edicare, Lisboa 2015
 • Format: 27,6 x 21,6 cm (td), 95 pàg. / imatges en 3 dimensions
 • ISBN: 9896 793821
 • Adquisició: 2015 Lisboa
 • Versió amb 3D Augmented Reality apps. Gràcies Pau i Lourdes!