país: Nicaragua / Nicaragua / Nicaragua (1)

  • Títol: El Principito
  • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
    Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
  • País: Nicaragua / Nicaragua / Nicaragua
  • Edició: Distribuidoraa Cultural, 2012 Managua
  • Format: 20,6 x 13,6 cm (b/n), 83 pàg.
  • ISBN: 99924 48 28 1
  • Adquisició: 2012 Alemanya ebay
  • Edició que inclou una guia de treball escolar.