país: Israel / Yisra'el / Israel (2)

 • Títol: (Ha Nasij Ha Katan)
 • Llengua: hebreu / עברית / Hebrew
  Família: Afroasiàtica semíticaAlfabet: hebreu
 • País: Israel / Yisra'el / Israel
 • Edició: Am Oved Publishers, 1999 Tel Aviv (Israel)
 • Format: 24,5 x 17 cm (td), 92 pàg.
 • ISBN: 965 13 1323 4
 • Adquisició: 2008 Cambrils (Arcobaleno)
 • Títol: (Ha nasikh ha-qatan)
 • Llengua: hebreu / עברית / Hebrew
  Família: Afroasiàtica semíticaAlfabet: hebreu
 • País: Israel / Yisra'el / Israel
 • Edició: Am Over Publishers, 1993 Tel Aviv
 • Format: 24,5 x 17 cm (td), 81 pàg.
 • ISBN: 965 13 0883 4
 • Adquisició: 2009 Israel
 • Intermediari Gerard, gràcies!