país: Bolívia / Bolivia / Bolivia (1)

  • Títol: El Principito
  • Llengua: castellà / español / Spanish, Castilian
    Família: Indoeuropea romànicaAlfabet: llatí
  • País: Bolívia / Bolivia / Bolivia
  • Edició: Latinas Editores, 2000 Oruro
  • Format: 16 x 14,2 cm (b/n), 71 pàg.
  • ISBN: ---
  • Adquisició: 2000 La Paz