país: Armènia / Hayastan / Armenia (1)

  • Títol: (P’vok’rik ishkhany)
  • Llengua: armeni / Հայերեն / Armenian
    Família: Indoeuropea armèniaAlfabet: armeni
  • País: Armènia / Hayastan / Armenia
  • Edició: --- 2001 Armènia
  • Format: 23,6 x 13,6 cm, 62 pàg.
  • ISBN: 99930 2 278 2
  • Adquisició: 2008 Erevan
  • Viatge a Armènia en ocasió de la traducció a l'armeni del llibre "Quadern d'Aram" escrit per M. Àngels Anglada, germana de la Pilar. Gràcies M. Dolors Bonal i Pilar Anglada!