llengua:  basc o èuscar / euskara, euskera / Basque (2)

 • Títol: Printxe Txikia
 • Llengua: basc o èuscar / euskara, euskera / Basque
  Família: (sense família) aïlladaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: Iñaki Spiri
 • Edició: Txertoa Argitaldari, 2001 Donostia
 • Format: 19,6 x 13,3 cm, 82 pàg.
 • ISBN: 84-7148-168-5
 • Adquisició: 2001 Donostia
 • Gràcies Àngels, Toni, Engràcia i Jordi!
 • Títol: Printze Txikia
 • Llengua: basc o èuscar / euskara, euskera / Basque
  Família: (sense família) aïlladaAlfabet: llatí
 • País: Espanya / España / Spain
 • Traductor: P. Zubizarreta
 • Edició: Elkarlanem, 2001 Donostia
 • Format: 22 x 15,6 cm solapes, 95 pàg.
 • ISBN: 84-8331-749-4
 • Adquisició: 2001 Zarautz
 • Gràcies Roger!