llengua:  vabungula / Vabungula / Vabungula (1)

  • Títol: Sikili Êmdiric
  • Llengua: vabungula / Vabungula / Vabungula
    Família: (sense família) artificialAlfabet: llatí
  • Traductor: Bill Price
  • Edició: edició d'autor, 2009 USA
  • Format: 23,2 x 15,5 cm, 53 pàg.
  • ISBN: ---
  • Adquisició: 2009 Argentina Los Injunables (e)
  • El Vabungula és una llengua artificial creada per l'escriptor, lingüista i escaquista Bill Price al 1965 a l' edat de 15 anys.