llengua:  esperanto / Esperanto / Esperanto (1)

  • Títol: La Eta Princo
  • Llengua: esperanto / Esperanto / Esperanto
    Família: (sense família) artificialAlfabet: llatí
  • Traductor: Pierre Delaire
  • Edició: Kanada esperanto Associo, 2010 França
  • Format: 22,5 x 17,5 cm (td), 93 pàg.
  • ISBN: 2 9507376 5 6
  • Adquisició: 2010 León Javier T.
  • Llengua creada al 1908 pel oftalmòleg polonès d'origen jueu Lluís Llàtzer Zamenhof.